header-sii-performanta-afacerii

Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”
Proiect co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

“Investiții pentru viitorul dumneavoastră”

CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII ECONOMICE A
S.C. INDUSTRIAL SOFTWARE S.R.L.
PRIN ACHIZIȚIONAREA DE SERVICII DE CONSULTANȚĂ EXTERNĂ

Proiect cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”
Axa Prioritară 1 – „Un sistem inovativ şi eco-eficient de producţie”
Domeniul de Intervenţie 1.3 – „Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului”
Operaţiunea b) – „Sprijin pentru consultanţă acordat IMM-urilor”
Schema de ajutor de stat: „Sprijin pentru creşterea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii prin servicii de consultanţă”

Obiectivul proiectului vizează creșterea competitivității economice a S.C. Industrial Software S.R.L. și îmbunătățirea potențialului de afaceri al firmei, prin elaborarea unei strategii pentru promovarea soluțiilor inovative dezvoltate la nivelul acesteia.

Obiectivele specifice ale proiectului includ:

  • Definirea unei strategii de afaceri pe termen mediu și lung, pentru promovarea soluțiilor inovative dezvoltate la nivelul S.C. Industrial Software S.R.L.
  • Creşterea eficienţei operaţionale, productivităţii şi calităţii serviciilor, care să asigure: reducerea costurilor interne; fluidizarea proceselor de lucru din firmă; creşterea productivităţii şi a vânzărilor.
  • Diversificarea gamei de servicii oferite și a verticalelor de piață abordate.
  • Acumularea de know how.

Proiectul se implementează în localitatea Sibiu, pe o durată de 6 luni (01 iunie 2014 – 01 decembrie 2014).

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe operaționale cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.