header-sii-performanta-afacerii

Programul Operaţional Sectorial “Creşterea Competitivităţii Economice”
Proiect cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

“Investiții pentru viitorul dumneavoastră”

SISTEM INFORMATIC INTEGRAT PENTRU PERFORMANȚA AFACERII

Proiect cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

Programul Operaţional Sectorial “Creşterea Competitivităţii Economice”
Axa prioritară 3 “Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor pentru sectoarele public şi privat”
Domeniul major de intervenţie 3.3 “Susținerea e-economiei”
Operaţiunea 3.3.1 “Sprijin pentru sisteme TIC integrate și alte aplicații electronice pentru afaceri”

Scopul principal al proiectului constă în creşterea eficienţei firmei prin reorganizarea proceselor interne pe baza unui sistem informatic integrat, care încurajează inovarea şi oferă sprijin pentru îmbunătăţirea deciziilor managementului.

Obiectivele generale urmărite prin prezentul proiect se referă la:

  • Implementarea unui sistem informatic integrat, alcătuit din următoarele componente: aplicaţie pentru managementul relaţiei cu clienţii – CRM şi aplicaţie de tip Business Intelligence.
  • Creşterea eficienţei operaţionale, productivităţii şi calităţii serviciilor, care să asigure: reducerea reală a costurilor interne; fluidizarea proceselor de lucru din firmă; creşterea productivităţii şi a vânzărilor; creşterea numărului de persoane din cadrul fimei instruite pentru utilizarea aplicaţiilor informatice implementate.

Rezultatele proiectului
Sistemul informatic integrat implementat prin proiect reprezintă un instrument care va sta la baza unei strategii de afaceri competitive, axată pe optimizarea proceselor interne ca premisă pentru dezvoltarea afacerii, pe managementul relaţiei cu clienţii şi pe promovarea unui sistem de management organizaţional performant.

Rezultatele generate prin implementarea soluţiei informatice propuse rezidă în: automatizarea fluxurilor operaţionale la nivelul firmei, îmbunătăţirea performanţei financiare, îmbunătăţirea calităţii serviciilor oferite.

Proiectul se implementează în localitatea Sibiu, pe o durată de 12 luni (28 noiembrie 2013 – 28 noiembrie 2014).

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.