header-sii-performanta-afacerii

Programul Operaţional Sectorial “Creşterea Competitivităţii Economice”
Proiect cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

“Investiții pentru viitorul dumneavoastră”

IMPLEMENTAREA UNEI SOLUTII DE TIP HELP-DESK
IN CADRUL
S.C. INDUSTRIAL SOFTWARE S.R.L.

Proiect cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

Programul Operaţional Sectorial “Creşterea Competitivităţii Economice”
Axa prioritară 3 “Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor pentru sectoarele public şi privat”
Domeniul major de intervenţie 3.3 “Susținerea e-economiei”
Operaţiunea 3.3.2 “Sprijin pentru dezvoltarea sistemelor de comerț electronic și a altor soluții on-line pentru afaceri”

Obiectivul general (scopul proiectului) constă în implementarea unei soluţii informatice de tip help desk, care să asigure creşterea competitivităţii pe piaţă a S.C. Industrial Software S.R.L, îmbunătăţirea calităţii şi performanţei serviciilor de suport şi mentenanţă oferite clienţilor.

Obiectivele specifice ale proiectului includ:

  • Reducerea costurilor operaţionale.
  • Scăderea timpului mediu de răspuns la solicitările clienţilor.
  • Creşterea productivităţii generale a persoanelor care realizează activităţi de suport.
  • Creşterea capacităţii operaţionale de a oferi servicii de suport şi mentenanţă.
  • Automatizarea proceselor de lucru aferente activităţii de suport şi mentenanţă.
  • Diversificarea gamei de servicii oferite.

Proiectul se implementează în localitatea Sibiu, pe o durată de 12 luni (02 ianuarie 2014 – 02 ianuarie 2015).

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.