Soluţii pentru administraţia publică

În efortul de a raspunde cerinţelor tot mai exigente ale cetăţenilor, instituţiile administraţiei publice locale şi centrale adoptă noi modele de functionare bazate pe soluţii informatice complet integrate, devenind astfel mai eficiente şi mai transparente. Industrial Software pune la dispoziţia instituţiilor publice un sistem integrat de aplicaţii special dezvoltate în vederea acoperirii tuturor nevoilor specifice sectorului public.

Soluţii pentru servicii electronice

iCRM – management integrat al relatiei cu cetatenii

Soluţia iCRM (integrated citizen relationship management) determină alinierea serviciilor primăriei la nivelul celor furnizate clienţilor de către entităţile comerciale: interacţiune prin mijloace electronice si personalizarea serviciilor. Datorită creşterii aşteptărilor cetăţenilor cu privire la disponibilitatea serviciilor şi transparenţa acţiunilor instituţiilor publice, se impune implementarea de sisteme de comunicare similare cu soluţiile de Management a relaţiei cu Clienţii din sectorul privat.

Sistemul integrat iCRM asigură serviciilor publice şi municipalităţilor o imagine clară, unitară şi eficientă a răspunsului prompt la toate solicitările, reclamaţiile şi întrebările venite de la cetăţeni. Un astfel de sistem centralizat elimină duplicările şi îmbunătăţeşte trasabilitatea procesului înregistrare solicitare—rezolvare—notificare şi feedback solicitant.

Datorită sistemului integrat INDSOFT iCRM, cetăţenii pot comunica prin intermediul mai multor canale (Portal, telefon, e-mail, SMS, Infochioşc, Ghişeu), cu departamentele instituţiei, precum şi să urmărească online soluţionarea problemei.

Portal

Soluţia Portal permite accesul cetăţenilor la informaţiile gestionate prin intermediul aplicaţiilor informatice din cadrul instituției publice si faciliteaza lucrul colaborativ intre angajatii acesteia. Portalul asigura legătura între sistemele interne ale institutiei şi interfaţa cu cetăţenii (prin Call Center telefonic, prin pagina web a instituției sau prin Infochioşc).

Portalul este un instrument de comunicare ce oferă informaţii despre activitatea autorităţilor administraţiei publice, asigurând accesul la resursele informaţionale necesare, prestând servicii informaţionale persoanelor fizice şi juridice.

Plată electronică – e-pay

Soluţia web de plată electronică permite efectuarea de plăţi prin intermediul Internetului, utilizând carduri bancare, pentru toate categoriile de sume datorate bugetului local: impozite şi taxe locale, chirii, redevenţe concesiuni, amenzi etc.

Serviciul de plată electronică este accesibilă oricărui utilizator autentificat prin intermediul portalului, dispunând de o interfaţă clară, interacţiunea utilizatorului cu soluţia de plată fiind condusă printr-un set de paşi logici, personalizaţi în funcţie de natura relaţiei acestuia cu instituția.

Call center

Aplicaţia de Call Center reprezintă o interfaţă automată asistată de operatori, între cetăţeni şi instituția publică. Operatorii Call Center-ului vor oferi informaţii de interes general cetăţenilor şi vor putea răspunde unor întrebări specifice ale acestora, având acces direct şi permanent la toate sistemele informatice ale instituţiei (stadiu cereri, informaţii taxe şi impozite etc.). De asemenea, interfeţele automate între aplicaţiile software ale Call Center-ului telefonic şi aplicaţiile de Taxe-Impozite şi Managementul Documentelor (Registratură) vor permite cetăţenilor aflarea unor informaţii gestionate de aceste sisteme în mod automat, fără intervenţia unui operator.

Infochioşc – informarea cetaţenilor pe suport touchscreen

Infochioşcul este un instrument eficient de interfaţă cu sistemele informaţionale ale Primăriei, destinate în general cetăţenilor care nu beneficiază de acces internet şi care, din acest motiv, nu au acces la informaţiile din Portalul WEB al Primăriei. Acesta va putea fi utilizat de către cetăţeni pentru a accesa informaţiile din bazele de date ale subsistemelor de taxe şi impozite şi managementul documentelor.

Aplicaţia vizează familiarizarea cetăţenilor cu informaţia electronică, apropierea şi implicarea cetăţeanului în actul de guvernare prin acces electronic facil la informaţii, crearea şi punerea la dispoziţia cetăţenilor a unui sistem de informare integrat în domenii de interes social, cultural şi economic.